Šlep služba je neophodan servis u današnje vreme, jer nikada ne znamo kada bi moglo doći do nepredviđenih situacija sa našim vozilima. Bilo da je u pitanju kvar na putu, havarija ili nezgoda, ili ste vozilo ostavili aerodrom parking mi  →